Belgie +32 89 703758
Nederland +31 495 564080

ClimaLevel – het systeem

ClimaLevel® – het systeem

Zorgboerderij 'Ingelshof' te Tungelroy

ClimaLevel, het geïntegreerde systeem om te verwarmen, te koelen én te ventileren!

Het ClimaLevel-systeem (CL-systeem) is feite een doorontwikkeling op het bekende vloerverwarmingssysteem, waarbij de benodigde ventilatielucht lucht (verwarmd dan wel gekoeld) via het warmte terugwin systeem (WTW) via het holle bodem-systeem onder de vloer laten stromen. Door middel van designroosters stroomt deze ventilatielucht geluidloos de ruimte in.

Ventilatie, uiterst belangrijk

Middels de duurzame warmtepomptechniek verwarmen we in de winter en met hetzelfde systeem koelen in de zomer. In de warme zomerse periode halen we via het WTW-systeem 100% verse warme lucht naar binnen die gedeeltelijk in een kruisstroomwisselaar afkoelt en eventueel condenseert. Door deze deels afgekoelde ventilatielucht onder de gekoelde vloer te laten stromen wordt deze nog “gratis” verder afgekoeld en stroomt geluidloos via een designrooster de verblijfsruimte in. In de winterperiode gebeurt het omgekeerde. De verse aangezogen koude ventilatielucht wordt gedeeltelijk in de kruisstroomwisselaar opgewarmd en via de verwarmde vloer “gratis” doorverwarmd. De “gratis“ opgewarmde ventilatielucht stroomt geluidloos via de designroosters de ruimte in.

Bediening, heel simpel

Het CL-systeem is met 1 knop thermostaat te bedienen. Met andere woorden, er is geen sprake van separate systemen om te verwarmen, te koelen of te ventileren. Ook is het mogelijk elke verblijfsruimte te voorzien van een thermostaat. Op deze manier wordt het comfort nog hoger.

Verwarming en CV-ketels

CV-ketel

Gas – Water – Sanitair

Installateur

Duurzaam

Warmtepomp

Onderhoud en Service

Oude restmaterialen